Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

HEVI kivitalot
Yhdystie 1 b
32810 Peipohja
Y-tunnus: 3092810-9

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Tietosuojavastaava Piia Pöyhönen, etunimi@hevikivitalot.fi, 040 568 3324.

2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisterissä on HEVI kivitalot:n asiakastietoja (nimi, yritys, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Sähköpostilistalla on listan tilaajien yhteystietoja (nimi, sähköpostiosoite).

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, joka on saatu verkkosivujen lomakkeella

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

4. Rekisterin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Asiakasnumero
 • Asiakkuuden alkamisaika ja yhteydenottotapa
 • Henkilön nimi tai yrityksen nimi
 • y-tunnus ja yrityksen edustajan nimi
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot sekä rakennuspaikan yhteystiedot)
 • Laskutus- ja maksutapatiedot
 • Asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot
 • Mahdolliset peruutus- ja palautustiedot
 • Asiakkaan suostumuksella saatavat mahdolliset muut tiedot

Kommentointi
Jos sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, kerätään kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi. Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle kerätään tieto, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Evästeet
Kommenttia jättäessä sivustolle, voi valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.
Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun on kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot

Tarkastusoikeus
Rekisteröity tai kommentin jättänyt, voi pyytää kooste tiedostoa omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka he ovat antaneet.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Poisto-oikeus ei koske sellaista henkilötietoa, joka rekisterinpitäjän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan saada kaupunkien ja kuntien tonttijakojen yhteydessä sekä rakennusalan rekisteröitymistä vaativilta sähköisiltä sivustoilta, mikäli henkilö on antanut luvan tietojensa luovuttamiseen markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan päivittää myös osoitepäivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Asiakastietojen rekisteröinti, asiakkaiden osoitteenmuutosten ja muiden asiakastietojen muutosten (esim. yhteyshenkilöiden muutokset) rekisteröinti, asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä yhteydenpito, laskutus, laskusuoritusten käsittely ja perintä, henkilötietolain 30 §:ssä tarkoitettujen suoramarkkinointikieltojen kirjaaminen ja toteuttaminen, mielipide- ja markkinatutkimukset ja kyselyt, liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen, HEVI kivitalot:n sekä sen kulloistenkin yhteistyökumppaneiden tavaroiden, palveluiden ja tapahtumien markkinointi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin HEVI kivitalot:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

8. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

Evästetieto on voimassa vuoden, jolloin se viimeistään poistuu. Evästeen voi poistaa omasta selaimesta myös omatoimisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät HEVI kivitalot:n työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.