Luottamus

Perustamme asiakassuhteemme luottamukselle. Siksi tarjoamme talotoimituksemme siten, että asiakkaalle ei jää epäselväksi, mitä tarjouksemme pitää sisällään ja mitä ei.

Tulevan rakennushankkeen kustannusten realistinen arvioiminen jo tarjousvaiheessa on mielestämme kaikkien etu ja me perustamme tarjouslaskentamme aina siihen. HEVI kivitaloilla talotoimitusten sisällöt massoittaa ja laskee rakennesuunnittelija, jolloin tarjouksemme on realistinen ja tulevan rakennuskohteen rakenteet sekä mahdolliset haastekohdat huomioiva.

Asiakaskokemuksia

Maailman paras talotoimittaja!
Olen ehkä puolueellinen ja tutkimukseni ei ole kovin laajaa, mutta väitän, että meidän talotoimittaja on kyllä maailman paras.
(http://kotitunteella.blogspot.fi/search/label/HEVI%20kivitalo)

HEVI:n tarjous oli tehty hyvin ja se oli erittäin kattava. Se sisälsi kaiken mitä piti ja siinä oli myös kerrottu kaikki mitä se EI sisällä. Tämän listan avulla opimme myös hahmottamaan paremmin mitä muista tarjouksista puuttuu. — HEVI erottui selkeästi edukseen.
(https://kotiinkoti.wordpress.com/2016/08/18/talotoimittajan-valinnan-vaikeus-ja-helppous/)

Yrityksenä FinnEPS ja HEVI kivitalot vakuuttivat jo alkumetreiltä, suomalaista osaamista ja sisua parhaimmillaan.
(https://houseontherocks.blog/tag/finneps/)