Joutsenmerkki

Joutsentalo

Suomen ensimmäinen Joutsenmerkkiä tavoitteleva kohde Kaarinassa

HEVI kivitalot hakevat energiatehokkaille kivitaloilleen nyt myös pohjoismaista ympäristömerkkiä, Joutsenmerkkiä – ensimmäisenä talotoimittajana Suomessa.

Pilottihankkeemme, Joutsentalo, Turun Kaarinassa on ensimmäisenä käynnistynyt Joutsenmerkkihankkeemme. Joutsentalon edistymistä ja vaiheita voi seurata rakennuttajaperheen ylläpitämässä blogissa: joutsentalo.fi.

Suomen ensimmäisen Joutsenmerkityn omakotitalon rakennuttaja: ”Törmättyäni Joutsenmerkkiin, innostuin valtavasti, sillä ymmärsin, että merkki vaatii talotoimittajalta ja tarvittavilta urakoitsijoilta paljon normaalia tarkempaa laadunvalvontaa ja useita laatumittauksia. Näin voisimme luottaa siihen, että saamme takuuvarmasti laadukkaasti rakennetun, terveellisen ja ympäristöystävällisen talon.”

HEVI kivitalojen Joutsen -talomalliston materiaalit ovat tutkitusti turvallisia ja talojen koko rakennustekninen toteutus on valvottua suunnittelusta loppuluovutukseen saakka.

HEVI Joutsen on suunniteltu kokonaisvaltaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi, turvalliseksi kivitaloksi. Joutsen –talon materiaalit täyttävät tiukat vaatimukset sisäilman puhtauden, materiaalin päästöjen, kemikaalittomuuden, energiatehokkuuden, rakenteiden kosteusturvallisuuden ja rakennustekniikan osalta.

Materiaalihallinnan lisäksi Joutsenmerkityssä talossa tulee olla tarkkaan määritelty rakennussuunnittelu, talotekninen suunnittelu, sisustussuunnittelu, rakentamisen valmisteluvaiheet, rakentamiseen liittyvät työmaavaiheet, kosteuden hallinta ja toteutus työmaalla, sekä käyttöönottotarkastukset.

HEVI kivitalojen Joutsen –talot toteutetaan oman projektinhallintamme kautta, jolloin myös rakennustekninen toteutus, tarkastukset ja mittaukset ovat varmasti tarkasti valvottu ja dokumentoitu. Joutsen-talon koko elinkaari loppuluovutukseen saakka arkistoidaan asiakkaan saamaan omaan Joutsen –talokirjaan.

TallennaTallenna

TallennaTallenna

HEVI Joutsen on suunniteltu kokonaisvaltaisesti terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi, turvalliseksi kivitaloksi.

Joutsenmerkki – pohjoismainen ympäristömerkki

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun ympäristöystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta. Se ohjaa vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen.

Joutsenmerkki on Suomen tunnetuin ympäristömerkki ja viidenneksi arvostetuin brändi yli tuhannen brändin joukosta. Joutsenmerkittyjä tuotteita on Suomessa noin 2 000.

Joutsenmerkki tekee hyvien valintojen tekemisen helpoksi. Merkki löytyy vain ympäristön ja terveyden kannalta parhaista tuotteista ja palveluista.

Joutsenmerkki =

 • Suomen tunnetuin ympäristömerkki
 • Suomen 5. arvostetuin brändi

“Pelasta maailmaa vähän joka päivä”
https://joutsentalo.fi/siis-mika-joutsenmerkitty-talo-ja-miksi

HEVI kivitalojen Joutsenmerkki-osaaminen julkisissa hankkeissa

Uusi hankintalaki (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016) tarjoaa hyvät mahdollisuudet ympäristönäkökohtien ja ympäristömerkkien huomioimiseen julkisissa hankinnoissa.

Ympäristömerkintä on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan, miten ympäristömerkit – Joutsenmerkki ja EU-ympäristömerkki – voi käytännössä huomioida.

Joutsenmerkki on tehokas työkalu julkisissa hankinnoissa

 • Tiukat ympäristövaatimukset
  • hyvä ympäristölle, biologiselle monimuotoisuudelle ja ilmastolle
 • Tuotteen elinkaarinäkökulma
  • asettaa vaatimuksia, joista on eniten hyötyä
 • Tiukat kemikaaleja koskevat vaatimukset
  • ympäristön ja terveyden edistämiseksi
 • Asetettujen vaatimusten järjestelmällinen seuranta

Joutsenmerkillä varustettu HEVI kivitalo on vastuullinen valinta: Pieni päätös ihmiselle – valtava vaikutus ympäristölle

Pitkäaikaiseen omistukseen rakennettaessa, on järkevää tehdä energiatehokkaita, laadukkaita ja pitkäikäisiä ratkaisuja. Tämä on pitkällä aikavälillä edullisinta, koska laadukkaat materiaalit ja menetelmät vaativat vähemmän rakennusten huoltoja, remontteja ja kunnostusta.

Joutsenmerkityn talon hyödyt

Joutsenmerkitty rakennus elinkaaren perusteella:

 • energiatehokas
 • täyttää vaativat ympäristö- ja terveysvaatimukset rakennusmateriaaleille ja kemiallisille tuotteille
 • terveellinen sisäilma ja materiaaleilla on alhaiset päästöt
 • rakentamisen laatu on varmennettu

Joutsenmerkitty talo on varmasti laadukkaasti rakennettu, koska valvontaa, tarkastuksia ja mittauksia tehdään lain vaatimaa minimiä enemmän. Sisäilma on erittäin hyvä. Kaikki rakennuksessa käytetyt tuotteet, olivat ne sitten ”fyysisiä” tai kemiallisia rakennusmateriaaleja, ovat turvallisia niin terveydelle kuin ympäristölle. Ja käyttökustannukset ovat pienet koska talo on erittäin energiatehokas.

Joutsenmerkityn talon kriteerit

Ohessa tiivistelmä keskeisistä kriteereistä / vaatimuksista:

Energian kulutus:
• Suomessa E-luokka vähintään B (HEVI kivitalo yleisesti A)
• Valaistuksessa tarveohjaus
• Erittäin energiatehokkaat kodinkoneet

Sisäilma:
• Rakennusaikainen seuranta
• Tarkastukset ja testaukset ilmanvaihdolle
• Tiukat formaldehydipäästöt kalusteille, oville, lattioille, sisälevyille

Kemialliset tuotteet ja rakennusmateriaalit:
• Ei saa luokittua ympäristölle tai terveydelle vaarallisiksi
• Ei saa sisältää CRM-aineita (pl. jotkut poikkeukset)
• Kielletyt aineet: ftalaatit, raskasmetallit, nanopartikkelit, jne
• Säilöntäaineet rajoitettu
• Boorikielto (eristeet!), ei palonsuoja-aineita, PUR:ia, PVC:tä
• Ikkunat ja ovet: kierrätysmateriaalien käyttö
• Katot ja vesijohdot: kuparin käyttö kielletty

Puumateriaalit:
• Kiellettyjen puulajien listaa noudatettava
• 70 % puutavarasta sertifioitu, loput tarkastettu (FSC, PEFC)
• Koskee kattotuoleja, runkoa, alapohjaa, paneeleita, julkisivua
• Kyllästetyn puutavaran käyttö kielletty (pl. jotkut poikkeukset)

Laadunvarmistus rakentamisessa:
• mm. tiiveysmittaus raja-arvoineen
• rakennusmateriaalien hallinta ja dokumentointi

Yksityiskohtaiset tiedot kriteereistä Joutsenmerkin omilta sivuilta.

Mallinnukset: Arkkitehtitoimisto Timlin / Eevamaria Timlin