Toimintatapamme

Pyydä tarjous!

Talotarjouksemme on selkeä ja vertailukelpoinen

Luottamus on yksi pääarvoistamme ja haluamme rakentaa asiakassuhteemme sen perustalle. Siksi tarjoamme talotoimituksemme siten, että asiakkaalle ei jää epäselväksi, mitä tarjouksemme pitää sisällään ja mitä ei.

Tulevan rakennushankkeen kustannusten realistinen arvioiminen jo tarjousvaiheessa on mielestämme kaikkien etu ja me perustamme tarjouslaskentamme aina siihen. HEVI kivitaloilla talotoimitusten sisällöt massoittaa ja laskee rakennesuunnittelija, jolloin tarjouksemme on realistinen ja tulevan rakennuskohteen rakenteet sekä mahdolliset haastekohdat huomioiva.

Suosimme materiaalitoimittajissamme kotimaisia ja laadukkaita toimijoita. Kuten seinäharkkomme, myös muut käyttämämme materiaalit ovat CE-merkittyjä, turvallisia ja EU:n rakennustuoteasetusten mukaisia.