• Rakennuksen runko HEVI-seinäelementtinä.
 • Elementtiasennuksen nostotyökone.
 • Elementtiasennuksen tuenta.
 • Elementtiasennuksen telineet.
 • Rakennuksen rungon raudoitteet sisältäen:
  • Maanpaineseinien raudoitteet rakennesuunnitelmien mukaisesti. ü
  • Seinien perusraudoitus rakennesuunnitelmien mukaisesti.
  • Pilariraudoitukset rakennesuunnitelmien mukaisesti.
  • Aukkojen raudoitus rakennesuunnitelmien mukaisesti.
  • Jatkosteräkset rakennesuunnitelmien mukaisesti.
  • Palkkiraudoitteet rakennesuunnitelmien mukaisesti.
 • Rakennuksen kantavat pilarit.
 • Rakennuksen kantavat palkit.
 • Rakennuksen rungon betonivalutyö.
 • Rakennuksen rungon betonimassa.
 • Rakennuksen kantavat väliseinät betonivaluharkko 150/200 mm.
 • Kantavien väliseinien raudoitteet rakennesuunnitelmien mukaisesti.
 • Kantavien väliseinien liimat, muuraus- ja valutyö.
 • Kantavien väliseinien betonimassa.